Terms Of Use

Điều khoản sử dụng Xiangqi Master (Last updated on August 14, 2016)

Điều khoản này quy định những ràng buộc lên quan đến việc truy cập vào website xiangqimaster.com, tìm kiếm và sử dụng thông tin từ website này. Khi truy cập vào website xiangqimaster.com, người truy cập mặc định đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất kỳ khi nào mà không cần thông báo trước.

Bản quyền và quy định sử dụng

– Chúng tôi tổng hợp video về cờ tướng từ rất nhiều nguồn khác nhau (Youtube, Vimeo…) để giới thiệu trong website này với mục đích mang đến cho người xem những kiến thức bổ ích về cờ tướng. Nếu bạn là tác giả  hoặc chủ sở hữu video được trích dẫn trên website này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi ghi chú bản quyền của bạn trên video hoặc xóa video khỏi trích dẫn nếu chủ sở hữu video yêu cầu.

– Bạn có quyền xem tất cả nội dung trên website này (bao gồm video, ảnh, văn bản text…) nhưng bạn sẽ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bạn chia sẻ cho người khác hoặc sử dụng lại vào mục đích thương mại.

Quy định khi đăng bình luận

– Không bình luận những từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

– Không bình luận các nội dung mang tính chính trị, chống phá nhà nước, kích động bạo lực….

– Không spam những bình luận mà nội dung không liên quan đến chủ đề website hoặc chủ đề bài viết.

Từ chối trách nhiệm

– Chúng tôi có quyền từ chối mọi trách nhiệm do người truy cập sử dụng các thông tin/ nội dung từ website này gây ra.

– Website này có thế chứa các đường link đến website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi người dùng truy cập vào các website đó.

Webmasters Team,
Xiangqi Master.